Veri koruma beyanı

Ziyaret etmiş olduğunuz https://www.trafineo.com web sayfası, Trafineo'nun On-Road servis teklifi hakkında bir genel bakış sunmaktadır. Sizi, bu web sayfasındaki kişisel verilerin işlenmesi hususunda

TRAFINEO GmbH & Co. KG

Şirket müdürü Frederik Heise & Michael Stocker
Wittener Straße 45
44789 Bochum
Almanya
Telefon: +49 234 893777-0
E-Posta: info [at] trafineo.com

Veri koruma yetkilimiz bay Andreas H. Schmidt ile, yukarıdaki şirket adresinden ve E-Posta ile dpo [at] trafineo.com adresinden iletişime geçilebilir.

Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı ve amacı

Bu web sayfasında Trafineo tarafından hiçbir kişisel veri toplanmaz, çerezler kullanılmaz, hiçbir sosyal medya bağlı değildir ve hiçbir izleme yapılmaz.

Web sayfamızı açtığınızda, web tarayıcınızın sunucumuza aktardığı ve teknik bakımdan bizim için gerekli kişisel verileri topluyoruz, bu sayede web sayfamızın size gösterilmesini, stabil olmasını ve güvenliği sağlıyoruz:

 • IP adresi
 • Talebin tarihi ve saati

Web sitemizin sunulmasına yönelik yukarıda belirtilen veriler, ilgili oturum sonlandığında silinir.

Bu kişisel verilerin işlenmesine DSGVO (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) (mad. 6 par. 1 bent f) uyarınca izin verilmektedir. Trafineo'nun aşağıdaki amaçlarla veri işlemesine yönelik meşru menfaati vardır:

 • Web sayfasına bağlantıyı hızlıca kurmak,
 • Web sayfasının kullanıcı dostu kullanımını sağlamak,
 • Sistemlerin güvenliğini ve stabilitesini algılamak ve sağlamak ve
 • Web sayfasının yönetimini kolaylaştırmak ve iyileştirmek.

Verilerin işlenmesi kesinlikle web sayfası ziyaretçisinin kişiliği hakkında bilgi edinilmesi amacıyla gerçekleşmez.

Bu sayfa, yazı türlerinin standart bir şekilde gösterilmesi amacıyla Google tarafından sunulan web fontlarını kullanmaktadır. Bir sayfa açıldığında tarayıcınız, metinleri ve yazı türlerini doğru göstermek için gerekli web fontlarını, tarayıcı ara belleğinize yükler.

Bunun dışında verilerin üçüncü şahıslara aktarılması ve AB dışında işlenmesi böylelikle gerçekleşmez.

İletişim olanağı olarak info [at] trafineo.com E-Posta adresini oluşturduk. Bize bu adres üzerinden bir E-Posta gönderdiğinizde, bu E-Posta talebiniz işlenene veya yasal saklama yükümlülüğü sona erene kadar kaydedilir. Verilerin üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz şekilde edinilmesine karşı güvenli bir şekilde saklanmasından biz sorumluyuz.

Ancak İnternet üzerinden gönderilen şifrelenmemiş E-Postaların, üçüncü şahıslar tarafından izinsiz edinilmesine karşı yeterince korunmadığını dikkate alın.

İlgili kişi olarak haklarınız

Bu web sayfasıyla teknik veriler istisnasıyla kişisel veriler toplamamamıza rağmen, yine de size potansiyel "ilgili kişi" olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) mad. 15, 16, 17, 18, 20, 21 ve 77 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz:

 • Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenip işlenmediğine ve nasıl işlendiğine dair bizden bilgi edinebilirsiniz. Veriler sadece, yasal düzenleme nedeniyle silinmemesi gerektiği veya sırf veri yedeklemesi veya veri koruma kontrolü amacıyla kaydedilmişse, bilgi edinme hakkı söz konusu değildir.

 • Düzeltme hakkı

Tarafımızca kendinizle ilgili doğru olmayan kişisel verilerin mevcut olduğunu tespit ederseniz, bu doğru olmayan verilerin derhal düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili kişisel verilerin eksik olması durumunda bunların tamamlanmasını isteyebilirsiniz.

 • Silme hakkı

Verilerin işlenmesi ifade özgürlüğü hakkını, bilgi edinme hakkını kullanmaya veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirme hakkına veya kamu çıkarı olan bir görevin idrak edilmesine bakımından gerekli olmadığı sürece, silme hakkınız vardır ("Unutulma hakkı")

Kaydetmenin özel türü nedeniyle yasal otomatik olmayan veri işleme durumunda silme mümkün değilse veya haddinden fazla yüksek külfetle mümkün olabiliyorsa ve silmeye dair çıkarınız ehemmiyetsizse, silme talebi kabul edilmemektedir. Bu durumda, silmenin yerine veri işlemenin sınırlanması almaktadır.

 • Veri işlemenin sınırlandırılması hakkı

Bizden veri işlemenin sınırlandırılmasını isteyebilirsiniz,

Veri işlemenin sınırlandırılması, kişisel verilerin sadece kendi rızanızla veya farklı bir gerçek veya tüzel kişinin yasal taleplerinin geçerli kılınması, uygulanması veya savunulması ya da yasal haklarının korunması amacıyla veya önemli bir kamu çıkarı gerekçesiyle işlenmesi anlamına gelmektedir. Sınırlamayı kaldırmadan önce, sizi bunun hakkında bilgilendirmeyle yükümlüyüz.

 • Verilerin aktarılabilirliği hakkı

Verilerin işlenmesine dair rızanız Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) (Mad. 6 par. 1 tümce 1 bent a) veya (mad. 9 par. 2 bent a) veya sözleşme tarafı olduğunuz bir sözleşmeye dayanıyorsa ve veri işleme otomatik yöntemle gerçekleşiyorsa verilerin aktarılabilirliği hakkınız vardır.

 • İtiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan sebeplerden dolayı, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine yönelik her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz,

Bize telefon, E-Posta, gerekiyorsa faks yoluyla veya bu gizlilik beyanının başında sunulan posta adresi üzerinden, herhangi bir form gerektirmeden itiraz etme olanağına sahipsiniz.

 • Rızanın iptal edilmesi

Verilen bir rızayı istediğiniz zaman, geleceğe dönük etkili olacak şekilde iptal edebilirsiniz. Rızanın iptal edilmesi telefon, E-Posta, gerektiğinde faks veya posta adresimiz üzerinden, özel bir form olmadan bize bildirilebilir. Rızanın iptal edilmesiyle veri işlemenin hukuka uygunluğu, rıza nedeniyle iptal talebi gerçekleşene kadar halel gelmez. İptal talebi ulaştıktan sonra, sadece rızanıza dayanan verilerin işlenmesi durdurulur.

 • Şikayet

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin yasalara aykırı olduğunu düşünüyorsanız, bulunduğunuz yer, işyeri veya olası ihlalin gerçekleştiği yer hakkında gizlilik ile ilgili yetkili bir teftiş makamına şikayette bulunabilirsiniz.

Bu gizlilik beyanının sürümü ve güncellemesi

Bu gizlilik beyanının sürümü 24 Mayıs 2018'dir. Gizliliği iyileştirmek ve/veya değiştirilen resmi dairelere veya yargıya uyarlamak için gizlilik beyanını belirtilen zamanlarda güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.